Disse fikk mest produksjonstilskudd i fjor

I 2019 fikk gardbrukere i Vågå 45,7 millioner kroner i produksjonstilskudd. Tilsvarende tall for Sel er 32,8 millioner kroner.