Diskusjon rundt 2,5 millionar kroner til Enøk-tiltak på kommunehuset

Formannskapet løyvde tysdag 2,5 millionar kroner til utskifting av 532 LED-armatur på kommunehuset. Men diskusjon vart det denne gongen og. Ap foreslo å vente til hausten.