De pårørende i saken er orientert og de er også gjort kjent med at navnet frigis.

Edvardsson ble meldt savnet etter en fjelltur i Vågå kommune 1. juni 2021. Politiet igangsatte leteaksjon i et større område med hjelp fra andre etater og frivillige organisasjoner.

Mandag 20. september ble det gjort funn av en død person i et nærliggende område, og Rettsmedisinsk Institutt bekrefter at mannen er savnede Emil Edvardsson.

Edvardsson har trolig omkommet etter en ulykke ved kryssing av en mindre bekk, og politiet har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt.