– Det var fantastisk inspirerande å sjå korleis dei frivillige og kommunen samarbeider

Vågå viste fram samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og organisasjonar, da Kulturalliansen la det årlege styreseminaret til Vågå. – Fantastisk inspirerande, seier styreleiaren i Kulturalliansen.