– Det hadde vore moro å visst kor mykje dyare det blir

Med knappast mogleg margin fekk SV med seg fleirtalet på at det i tillegg til planane om eit opplæringsbasseng på 12,5 meter, skal utgreiast eit alternativ med 25 meters basseng.