Det er utredet tre alternativer til ny barneskole på Otta

Norconsult har utredet tre alternativer til ny skole på Nyhusom på Otta. Prislappen strekker seg fra rundt 86,5 millioner kroner til 206, 9 millioner kroner.