– Det er fleire bedrifter i Vågå som slit

Til trass for fleire støtteordningar for næringslivet finst det mange bedrifter som ikkje får hjelp gjennom dei tiltaka som har kome. Næringskoordinator i Vågå kommune, Live Brimi, fryktar ein vil sjå fleire konkursar i tida som kjem.