Regjeringen har besluttet å erstatte tittelen «lensmann» med en kjønnsnøytral tittel slik Stortinget har bestemt.

Regjeringen skriver i en pressemelding at tittelen «lensmann» endrer navn til «politistasjonssjef».

Betegnelsene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» endrer navn til «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon».