Det naturlige spørsmålet blir så: vil Vågå senterparti motsette seg butikkutvikling på Smedsmojordet?

Av