Jeg hadde en fremtid på Gjendeosen, men forrige uke ble det en realitet at jeg må finne meg en annen fremtid. Fra jeg var liten har jeg gått med tanker og ideer på Gjendeosen, og jeg trodde jeg skulle få realisert disse nå med det nye konseptet vi hadde jobbet så hardt med. De siste dagene har vært knall tøffe. Men det verste er hvordan Statens Vegvesen har behandlet oss.

Det var mine besteforeldre Einar og Gunhild Hølmo som bygde ut Gjendeosen/Reinsvangen da kommunen på 70-tallet lyste ut fremtidig drift av Gjendeosen/Reinsvangen ved opparbeidelse av området da de ikke hadde råd til å bygge ut selv. Det var flere som søkte, men det var mine besteforeldre som fikk det med enstemmig kommunestyre.

Min mor Grethe tok over driften av Gjendeosen fra min bestemor i 2003. Statens Vegvesen viste de første tegningene av ikonbygget i 2005, den gangen skulle min mor få eie og drive videre i det nye bygget og de skulle starte byggingen i løpet av et par år. Det ble flere runder og plutselig skulle min mor kun få drive til det nye bygget sto ferdig. Med mye usikkerhet i hvordan fremtiden skulle bli så valgte min mor å bygge ut i 2009 likevel. Vi visste ikke hvor lenge bygget ville stå, var det i 2år, 5år eller fler? I 2018 har det vært i bruk i 10 sesonger. Jeg syns hun har vært tøff som har stått i denne usikkerheten i så mange år.

I januar i år lyste SVV ut etter drivere på Gjendeosen/Reinsvangen. Selvfølgelig skulle jeg søke. Nå hadde jeg endelig muligheten til å realisere ideer og tanker jeg har hatt i flere år. Selv om de 2 første årene ville vært prøve år og kontrakt i 5 og 5 år av gangen ville dette gi oss sikrere framtidsutsikter enn hva vi har hatt.

Med mye jobb og et helt nytt konsept nådde vi dessverre ikke frem i konkurransen.

Det er vanskelig å forstå hvorfor jeg er nødt til å søke om å få drive livsverket til mine besteforeldre og min mor, og med en festekontrakt hos Statskog som blir sett på som livsvarig.

Det er vondt og rart å ta farvel med Gjendeosen som har vært i familien i 40 år.