Mann min Einar Hølmo og eg starta frå botten på Gjendeosen og Reinsvangen vinteren i 1977 for å ferdigstille parkeringsplassane til sumarsesongen 1978. Det var ved eit samrøystes kommunestyre det vart vedteke at det var vi som skulle få bygge ut parkering og drive framtidig kiosk. Kiosken som vart arkitektteikna av Thorbjørn Fjeldstad vart opna den 10. juni i 1984. I mellomtida så hadde vi ein liten flyttbar kiosk. Det var harde tak og vi hadde ikkje råd til å leige inn for mykje arbeidsfolk og måtte gjera mest mogleg sjølve. Borna våre var til god hjelp noko vi var svært takksame for. Vi var stolte over det vi greidde å få opp. Den gongen var motivasjonen stor for å leggje ned arbeid, tid og energi på Gjendeosen og Reinsvangen for vi visste at vi kunne gje det vidare til borna våre.

Eg tør ikkje tenkje på korleis mann min, Einar, hadde reagert på denne behandlinga. Heldigvis får ikkje han oppleva dette. Og eg er naturleg nok heilt knekt.

På slutten av 90-talet vart eg aleine og dotter mi Grethe overtok da drifta fyrst på 2000- talet. No er dotter mi såpass vaksen at det blir vanskeleg å få seg arbeid.

Nå føler eg ein bitterheit over korleis familien blir behandla. Bitter over å sjå at det ein har bygd opp hamnar i framande hendt, når ein har ein familie som hadde vilja fortsett.
 

Det er tøft å sjå at livsverket du har arbeidd og slite for no blir reve bort frå familien.