Et bedre skolevalg i Sel

Av
DEL

LeserbrevEtter å ha lest leserinnlegget "Skolevalg i Sel" i Norddalen, signert Lærerstudent Hege Charlotte Iversen, føler jeg at jeg må komme med et svar, og kommentere noen påstander som legges frem der. Det jeg reagerte sterkest på, er at det gjentatte ganger poengteres at Elvebakken er så god en tomt for skole, fordi det er kort avstand til idrettsfasiliteter, klimalab, ungdomsskole, videregående skole, kulturhus og lignende. Jeg ser ikke hvordan dette kan brukes som argument, siden Nyhusom har akkurat like kort avstand til alt dette, via gangbroen! Og for begge tomter er det felles at dette er fasiliteter som må besøkes i organiserte former. Ikke noe en kan benytte i friminuttene. De eneste unntakene er avstand er biblioteket, som har kortere vei til Elvebakken, mens Nyhusom har naturen helt på dørstokken. Naturen som vil kunne benyttes når som helst. I motsetning, hvis Nyhusom blir barnehage vil en skole på Elvebakken bli liggende minst et par kilometers gange fra nærmeste egnede skogområde. For langt unna til at den kan benyttes selv om en setter av en dobbelt skoletime.

Forstår jeg det også rett i Iversens innlegg, at hun mener det skal brukes av undervisningstiden for å gå å ake i barnehagen sammen med barnehagebarna? Selv om vi ikke tar i betraktning hvor ille dette ville være for barnehagebarna, skulle dette være et reelt alternativ? Og tjene folkehelsen like godt som dagens Nyhusom, der 6-10 åringer løper beina av seg opp bakken og sklir ned igjen utallige ganger i hvert eneste friminutt vinteren gjennom? På Nyhusom er det også bygd opp en kunstig akebakke, og denne har et passende utfordringsnivå for 1-2. klasse. Å bygge en kunstig akebakke som fenger eldre barn enn dette på Elvebakken er ikke realistisk. (Og ja, den store bakken i Nyhusom stenges når føret er for isete, men det er et fåtall av vinterdagene.)

Jeg undres også hvilke tegninger Iversen har sett som underbygger henne tro på at uteområdet på Elvebakken vil bli "veldig bra"? Alle tegningene jeg har sett har et flatt grønnfarget område, der hele ungdomsskolens uteområde er lagt beslag på, og lekaktiviteter, trafikksikring og hente-/levere- område ikke er inntegnet. Ei heller er det avsatt plass for flomsikringstiltak eller trafikksikring/støydemping. Hvordan disse utfordringene kan løses med en skole på Elvebakken er slett ikke langt i planleggingen kommet, hverken praktisk eller økonomisk. Jeg forstår heller ikke hvordan en skole på Nyhusom skulle utgjøre en "risiko" for at en ny hall bygges på samme sted. Dette er det vel ingen som har hverken tenkt eller sett for seg. Grunnen til at vi ønsker skole der er jo for å få mer uteplass og natur. Hallen bygges der vi ønsker å ha hallen, og det er så vidt jeg kan se ingen "risiko" for at et skolebygg på Nyhusom fører til at kommunen legger alle fremtidige bygg dit...

Jeg beundrer Iversens absolutte tro på at Sel Kommune tar den beste økonomiske avgjørelsen, og skulle ønske jeg kunne sett like lyst på planene. Men med litt kjennskap til kommunens historie krever det etter min mening en nær blind optimisme, å tro at det denne gangen endelig skal klaffe. Ny skole på Elvebakken er anslått til 200 millioner. Fordi vi vet at offentlige prosjekter alltid overskrider rammene, og i lys av hvor mye som fortsatt ikke er kartlagt i dette prosjektet, mener jeg at vi nærmest kan garantere 300 millioner som totalkostnad før den første eleven kommer inn på skolen. Og det selv om vi må inngå en rekke kompromisser på både plass og utrustning av skolen, både innvendig og utvendig. Og det anser jeg som et forsiktig anslag. Selv har jeg bodd for lenge i Sel Kommune til la meg rive med, når AP presenterer ufullstendige eller tvilsomme løsninger og avfeier motargumentene med et nonchalant "Det kommer til å ordne seg skal du se".

Et par tanker å avrunde med: Hvis Sel Kommune får én stor sentrumsbarnehage i Nyhusom, der skogen er vurdert som for krevende for barnehagebarn, er vi ikke lenger attraktive for de foreldre som føler seg tryggere med mindre forhold, eller de som ønsker seg en naturbarnehage. Ved å bygge en skole på Elvebakken er vi ikke lenger attraktive for de som er skeptiske på å legge barne- og ungdomsskole sammen, eller for de som ønsker en skole med nærhet til naturen. De gjeldende planene virker derfor direkte preventivt med tanke på de som måtte ha tanke om å flytte fra en storby til Sel Kommune, så vel som de som allerede bor her og ikke ønsker storby-forhold. Er å frastøte seg disse menneskene noe som er verd å investere 2-300 millioner i? Hva vil dét gjøre med fremtidige inntekter for kommunen? I et motsatt scenario der skole bygges på Elvebakken kan vi fortsatt tilby både sentrumsnært og naturnært, både barnehage og skole. Vi er åpne for alle! I tillegg frigjøres Gudbrandsdalens kanskje mest attraktive næringstomt, Elvebakken, med det enorme potensiale i arbeidsplasser og kommunale inntekter dette innebærer! Om elever og lærere må "tåle" ett år til på dagens sentrumsskole så mener jeg det er vel verd det, med tanke på hvor store negative konsekvenser en "rask løsning" på Elvebakken kan medføre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags