Bredebygden skal bestå

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KronikkFramtida for Bredebygden er satt i spill. Sykehusledelsen har informert brukerne og ansatte om at tilbudet kan bli fjernet allerede fra neste år. Vi risikerer dermed at et fagmiljø bygget opp over flere tiår blir utradert uten at et tilfredsstillende, alternativt tilbud er på plass. Dette vil være kritisk for brukerne og deres familier og for helsetilbudet i Gudbrandsdalen. En nedlegging gjennom et hastevedtak høsten 2018 kan vi selvfølgelig ikke akseptere. Lillehammer distrikts-psykiatriske senter (DPS) har døgnavdelinger på Otta og Lillehammer.

Det medisinske tilbudet ved avdelingene er ulikt og utfyller hverandre. Begge avdelingene rekrutterer brukere fra hele Gudbrandsdalen inklusiv Lillehammer. Ved Bredebygden har man spesialisert seg på brukere med psykoser, pasienter som gjerne krever behandling og døgnopphold over lengre tid. I snitt er oppholdstida ca. 30 dager, men mange har behov for lengre behandling under stabile forhold der det bygges opp tillit og åpenhet mellom pasient og behandler. Fagmiljøet er preget av bred kompetanse på sitt fagfelt og får svært gode skussmål fra nåværende og tidligere pasienter og deres familier.

Reaksjonene nå er derfor sterke og preget av sinne og vantro. Bredebygden har også såkalte brukerstyrte senger der pasienter på kort varsel kan søke seg inn for noen dagers opphold og behandling når de kjenner det bygger seg opp til en dårligere periode. Dette tilbudet gir stor trygghet for både pasienten og de pårørende. Ofte er det mindreårige barn involvert. Når mor eller far går inn i en dårlig periode er det til barnas beste at dette ikke utspiller seg hjemme. Men desto viktigere er det da at Bredebygden ligger i rimelig nærhet til familien med lav terskel for innleggelse.

Det er ikke nytt for oss at det pågår en stille reform innenfor psykisk helsevern der mer behandling skal skje i bostedskommunen med bruk av ambulante team, polikliniske konsultasjoner og gruppeterapi. Mer ansvar skal legges til kommunene, men dette forutsetter tettere samhandling med spesialisthelsetjenesten. Dette jobbes det med, men vi er langt fra å ha kompetansen, ressursene og organiseringa på plass. Vi kjenner også til at Sykehuset Innlandet (SI) har signalisert at de på sikt ønsker å flytte tilbudet ved Bredebygden inn til Otta sentrum gjennom en samlokalisering med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter. Dette vil først kunne skje ut på 2020-tallet

Kommunene og SI har så langt hatt god dialog rundt omstillingsarbeidet preget av likeverdighet, åpenhet og tillit til hverandre og med fokus på pasientens beste. En sjokk- beskjed om at man vurderer en rask avvikling av Bredebygden, før det er rigget gode alternativer og kommunene er beredt til å påta seg større ansvar, utfordrer forutsetningene for et Mjøssykehus og et fortsatt godt samarbeid. Tillitsforholdet settes nå kraftig på prøve.

I følge styret og ledelsen i SI skal omstilling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet og planlegging av et nytt hovedsykehus baseres på at «Vi skal desentralisere det som kan desentraliseres og sentralisere det som må sentraliseres». I vår støtte til omstilling og til ambisjonen om et nytt hovedsykehus har vi stolt på at dette ville bli overført til praktisk handling. Gjennom 20 år med oppbygging av LMS på Otta har vi registrert at det er betydelige motkrefter i SI som ikke ønsker desentralisering. Når SI nå opplever budsjettsprekk forsterkes motkreftene. Søket etter kostnadskutt kan lettere skje og bli akseptert internt når det skjer utenfor sykehusene og de mest folkerike delene av opptaksområdet.

Vi ber derfor ledelsen og styret merke seg følgende.Bredebygden ligger geografisk midt i opptaksområdet til Lillehammer DPS. Ingen kan på saklig grunnlag betvile kvaliteten ved tilbudet ved Bredebygden. Kommunene i Midt – og Norddalen er ikke rigget for å erstatte tilbudet ved Bredebygden. Konsekvensen ved nedlegging av Bredebygden vil med nødvendighet bli en kraftig svekkelse av det psykiske helsevernet i Gudbrandsdalen.

Vi forventer at tanker og planer om en snarlig avvikling av Bredebygden stoppes av styret. Bare slik kan samarbeidet om utvikling av det framtidige, psykiatriske tilbudet for befolkninga i Gudbrandsdalen komme inn på rett spor igjen. Alternativet er kritisk for pasientene og deres familier. Men det vil også få svært negative følger for vårt syn på den langsiktige omstillinga i Sykehuset Innlandet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags