Skiløyper eller veier, eller begge deler?

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Det diskuteres heftig på FBsiden til Mysusæter vel, en diskusjon som i varierende grad har pågått i flere år og da særlig brøyting av Ulvangsvegen (=UVV). Dette en vei som driftes av et andelslag, som på sommertid er låst med bom hvor andelshavere har nøkkel. Om vinteren har det i mange år vært laget skiløype på veien, fra Rondane Fjellstue til veis ende der den stopper ved Ula. Skriver i mange år, da jeg personlig ”kun” husker tilbake til tidlig 60-tallet.

For noen år siden dukket forslaget opp om at veien skal brøytes, og ny skitrasé anlegges. Argument for og mot har vært mange, og i varierende grad saklig. Enkelte forhold er dog viktig å kjenne til. På Mysusæter har det siden tidlig 70-tallet vært tilbud om snøskutertransport fra parkeringsplass(er) i sentrum og ut til hyttene. Meg bekjent er det kun et par hytter som ikke kan få skutertransport til døren, pga beliggenhet i bratt terreng. Disse vil følgelig ikke få bilvei til døren, noe som også gjelder for en rekke andre hytter. Skutertransporten startet i sin tid ved at Vellet og hytteeiere finansierte en snøskuter som for lengst avdøde Ragnar Høgste disponerte, og mot betaling kjørte bagasje og folk til og fra hyttene, næringsvirksomhet som siden starten kun har vokst. Et felles tiltak mot et kollektivt transportsystem, og et stort fremskritt for alle som husker tiden med skikjelke, pulk og tunge sekker når vi skulle frem til hyttene.

Mysusæter har mange ganger blitt sammenliknet med steder som Sjusjøen, Hafjell osv. Stedene har kanskje en del felles, men Mysusæter har en topografi, som blant annet ved UVV gir smalt og bratt terreng. På gjentatte årsmøter i UVV har det vært etterspurt konkrete planer om hvordan, hvor og ikke minst hva det vil koste å brøyte UVV samt anlegge en ny skitrasé. Pr dags dato er svært lite av dette besvart. Med dagens skutertransport betaler man for den/de turene man bruker, brøyting må betales uansett om man bruker hytta eller ikke. Skal man klare å ta et kvalifisert valg i denne saken må alle planer, investeringskostnader, driftskostnader og ikke minst hvem som skal betale være avklart.

For noen tiår siden ble det seriøst vurdert å grave nytt løp for Ula, fra Spranget over vidda ned til Glitterdalen for der å demme opp og bygge et kraftverk. Kjente navn som Heitkøtter argumenterte sterkt mot dette. Rondane nasjonalpark ble etablert som landets første, intet kraftverk ble bygget. I dag er vel de fleste svært glad for at Ula går i sitt naturlige løp og at naturen er uforandret. Lite ante man den gang at nye energiformer som sol og vind ville bli tilgjengelig for alle, noe man ser mye av på Mysusæter i dag.

Brøyting av de veiene på Mysusæter som til i dag har vært skiløyper krever nye skitraseer eller store parkeringsplasser ved veienes ende. Det er lite fristende å vandre veilangs med skiene på skulderen fra Mysusæter sentrum retning Peer Gynt, Rondvassbu, Furusjøen eller Gråhø/Svinslåberget. Brøytede veier krever også en bruksmulighet for fotgjengere, fortau – dobbeltspor? Noen andelshavere i UVV har bragt brøytesaken inn for retten. Pr dags dato foreligger det ingen rettskraftig avgjørelse. Jeg har stor respekt for jussen, men det er ingen hemmelighet at ulike jussinstanser kan ta feil. En 30 år gammel saksbehandling i Sel kommune er så vidt jeg har forstått grunn til at Lagmannsretten har sendt saken i retur til Jordskifteretten. Inntil endelig avgjørelse er fattet, med alle spørsmål besvart, er det vanlig at man fortsetter eksisterende praksis og respekterer denne. Jeg oppfordrer den/de som har bestilt brøyting av UVV og den/de som har utført dette til å være så voksne at de står frem. Det jeg minst av alt ønsker er at generasjoner som skal overta etter oss, stiller spørsmålet ”Hvordan kunne de brøyte veiene, lage fler sår i naturen” når et av verdens største samtidige problem er miljøforurensing og økende antall ekstremværsituasjoner som følge av dette. Mysusæter har – tett opptil nasjonalpark med unike landskapskvaliteter - mulighet til å videreutvikles til et bli et spesielt sted, eksklusivt fordi naturen ivaretas, der kollektivt transporttilbud fungerer utmerket, bilene står trygt på parkeringsplassene i sentrum og skiene umiddelbart kan tas på og brukes i løyper i mange retninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags