Fremtidens Sel kommune - valg 2019

Ei bygd for fremtiden

Ei bygd for fremtiden Foto:

Av
DEL

LeserbrevOm Sel Ap har en solid politikk for folket, hvorfor er det da nødvendig å bruke så mye tid på å sverte andre partier? I dag har jeg brukt stemmeretten min og stemt på Sel og Heidal Senterparti. Jeg skal fortelle dere hvorfor det var mitt valg. Sel og Heidal Sp har brukt den største delen av valgkampen til å framsnakke egen politikk i mange hyggelige møter med innbyggerne. En vesentlig mindre del har blitt brukt til å dementere alle angrepene fra Ap. I dette lange innlegget er det litt av begge deler.

Jeg starter med avslutningen: Sel og Heidal Sp har 31 listekandidater, yngre, voksne, eldre - yrkesutdannede, de med bachelor og de med mastergrad - de som driver egen næring, ansatte i staten og ansatte i kommunen. En solid bukett av engasjerte og erfarne Selværer som vil det beste for alle rundt seg. Det er også mange dyktige mennesker på andre parti sine lister!
Sel og Heidal Senterparti lover ikke så mye, men vi lover en visjonær politisk kurs der kompasset skal peke mot toppunktet. Målet er en kommune preget av gjennomtenkte avgjørelser til det beste for de fleste og en kommune folk får lyst til å flytte til og bli boende i. Veien til rom er som kjent lange og mange, en vei er å gå med et Ap som har hatt 100 år på å bevise sin eksistens som flertallsmakt. En annen vei er med Sp som ikke er så opptatt av å selv definere hva slags grunntanker befolkningen har, men la folk selv være med på å forme og ta ansvar for fremtidens Sel.

For meg handler dette valget om at Sel kommune skal være en fruktbar kommune i mange tiår fremover. Til dette trenger vi en kommune som tilrettelegger for at næringslivet kan blomstre slik de ønsker, at hyttefolk kan få hyttetomter med helårsvei slik at den lokale verdiskapningen økes betraktelig, at vi tilrettelegger og skaper definerte turistmål som lemper på presset i Rondane og at vi kan høste av egen «hage» for oss selv og for resten av Norge. Det skal være trygt, verdig og godt å bli gammel i Sel, de ansatte i kommunen skal ha en faglig interessant og forutsigbar jobb der de føler at de har overskudd til arbeidsoppgavene sine. Trives folk på jobb, går sykefravær ned, overtidsbruken synker og man får vesentlig reduserte driftskostnader. Barn skal ha like og gode oppvekstvilkår, mulighet for fritidstilbud uavhengig av foreldres økonomi og en hverdag fylt av glede og trygghet. Typiske ord i en valgkamp tenker du? Mulig det, men helt nødvendig for å øke bolyst, stolthet og dyrke identitet og optimisme.

Sel Arbeiderparti mener alle i Sel har en sosialdemokratisk grunntanke, sittende ordfører Dag Erik Pryhn advarer mot et borgerlig eksperiment om Sp kommer til makten og de har aktivt plukket fra hverandre Sp sitt partiprogram. Det er raust av et parti å gjøre slikt i en valgkamp istedenfor å ta for seg sitt eget program. Ap har også kritisert Sp for å ikke ha detaljerte alternativer til hva posisjonen mener. Det er klart dette er vanskelig når Ap allerede har presset administrasjonen til et maksimum og Sp ikke har kunnet bruke en eneste krone på administrative utredninger. Det mest skittene trikset de har brukt, er å feilaktig anklage Sp for å ikke være synlige i Nortura-saken. Deretter ba de Sp om å fjerne Nortura-plakaten på standen i sentrum under besøket av partileder Vedum, fordi Nortura-engasjementet skulle være partipolitisk uavhengig. Forstå det den som kan. Slakteriet på Selsverket er kanskje landets mest ressurseffektive og lønnsomme slakteri. Fra mottak av storfe til foredlet produkt tar det imponerende kort tid, dette svarer seg til en stor kapasitet grunnet motiverte og dedikerte ansatte. Nortura er en vesentlig bedrift for Sel, Gudbrandsdalen, Innlandet og Norge. Dette er en bedrift vi er helt avhengig av for at vi i fremtiden skal ha en solid primærproduksjon, trygg mat, god dyrevelferd og heltids arbeidsplasser for tett oppunder 100 mennesker i Gudbrandsdalen. Et nedlagt og stadig truet Nortura er i mine øyne helt katastrofalt for samfunnet vårt og må for enhver pris bevares uansett farge på parti. Derfor er det også viktig å synliggjøre dette for statsråder som besøker kommunen vår!

Lokalpolitikk er vel så komplekst som rikspolitikk og lokaldemokratiet gir føringer for hvordan kommunen skal styres. Dette medfører at den politiske konstellasjonen i kommune-Norge er fargerik. Ap/FrP, Høyre/AP, Sp/Høyre og Sp/Ap for å nevne noe. Med andre ord er det politiske innholdet avgjørende for hvordan eventuelle samarbeid blir og Sp ønsker å samarbeide med partier som gir oss mulighet til størst gjennomslag for vår politikk, om vi ikke får rent flertall. Ap har i stor grad trenert samarbeidspørsmålet i ulike fora i valgkampen. Selv om Ap går til valg på samarbeid med Sv (som er under vippen på målingene), kan vi være sikre på at Ap ikke går til Høyre eller FrP for å beholde ordførermakten? Jeg mener det vil være naivt å tro noe annet. Konklusjon? Senterpartiet er et selvstendig parti som går til valg på egen politikk med mål om rent flertall. I mange kommuner har blågrønne allianser gitt et fruktbart samarbeid og en ja-holdning til folk og bedrifter uten at det har ført til en politikk for sentralisering, privatisering, anbud og oppstykking av offentlige tilbud. Rødgrønt samarbeid hadde vært å foretrekke, men den døren har Ap stengt på egenhånd.

I inneværende kommunestyreperiode har Ap ved makten synlig bevist at de ikke har levert tilstrekkelige resultater på flere felt. Både når det gjelder å lytte til egen befolkning, rettsak på en av Sel sine hjørnesteinsbedrifter, se verdien av å tilrettelegge for næringsutvikling og dermed tap av mange arbeidsplasser, heltidsstillinger, hyttetomter, mangel på utvikling av naturbasert og tilrettelagt reiseliv og en reversering av et skolevedtak for å noen av hovedpunktene. Sistnevnte fører til en rekke x-faktorer med selve prosjektet/kostnader, samt hva som skjer med eldreomsorgen etter brannen på Sel sjukeheim. Begge lokaliteter har fordeler og ulemper. Et av mine ankerpunkt er at trafikkbildet i Holumkrysset er svært farlig for små barn. Om Ap hadde gjort som de lovet etter flertallsvedtaket i 2014, å bygget skole på Nyhusom, hadde alle barn som sokner til Otta-skolen i dag hatt en ny skole, inkludert de som kommer fra skolen på Sel. Kommunen hadde i tillegg vært langt bedre rustet til å håndtere den uforutsette brannen. Ingen politiker kan etter valget nedprioritere en forsvarlig og verdig eldreomsorg. Hva skjer da med skolen?

Sp ble tidligere i valgkampen kritisert for å ha manglende visjoner for Nord-Sel, med blant annet gang og sykkelvei til Selsvatnet. Sp skulle gjerne sett en gang- og sykkelvei til Selsvatnet bli realisert. Men grunnet Ap sin sentraliseringspolitikk vil Sp omrokkere på prioritert rekkefølge. Men andre ord blir Selsvatnet nedprioritert, til fordel for gang- og sykkelvei i Heidal, der det er skolebarn som går langs veien. Denne strekingen har fortsatt ikke kommet inn i fylkesveiprogrammet enda og det gjenstår et stykke arbeid som må gjøres for realisering.

I en viss grad og for enkelte tjenester er det riktig at noe må «sentraliseres» for at det skal være forsvarlig drift og at driftskostnadene kan forsvares. Men merk dere dette: Jo mer vi sentraliserer, jo mindre attraktivt blir distriktene - færre vil bo der, færre får barn der. Til slutt dør distriktene. Sp tror på distriktene, der vi finner størst arealer for boligbygging, gode rekreasjon- og friluftsområder og minst trafikk. Slik skaper man bolyst, samhold, boglede og kan i et lengre perspektiv klare å øke barnetall og innbyggertall. Det gjør man ikke ved å legge ned alt og samle alt i store, «robuste» enheter som en stor barnehage. Det er som kjent ikke størrelsen det kommer an på, men innholdet, kompetansen og motivasjonen til de som jobber der.

Avslutningen har du allerede lest. Takk for at du tok deg tid til å lese resten. Godt valg, bruk stemmeretten!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags