Verdiskapning og arbeidsplasser i Sel

Av
DEL

LeserbrevBildet av næringslivet i Sel er først og fremst at det leveres gode resultater og skapes nye arbeidsplasser. Tallene for Sel viser at det er absolutt ikke helsvarte, slik enkelte liker å hevde. SSB sine tall viser at Sel kommune har 80 flere sysselsatt i 2017 enn vi hadde i 2005. Dette skjer samtidig som Gudbrandsdalen, Sel medregnet, har hatt relativt stor nedgang i folketallet og det har skallet av båe enkeltbedrifter og mange arbeidsplasser. Med et slik bakteppe er det gledelig å se og oppleve de mange gode historiene.

Næringslivet i Sel leverer !

Næringsutvikling og økt verdiskaping er helt nødvendig for å opprettholde bosetting og et godt velferdssamfunn. Sel kommune har som mål å være en offensiv tilrettelegger og støttespiller. Vi skal framstå som en næringsvennlig kommune. Skal vi fylle denne rollen og nå denne ambisjonen må vi satse på mange områder. Blant annet gjennom entreprenørskap i skolene våre, bygge en næringsvennlig kultur i egen organisasjon, stimulere til etablerer-vilje og støtte videreutvikling av eksisterende næring.

I sist kommunestyret vedtok kommunestyret budsjett for 2019 med tydelige prioriteringer for næringsutvikling, det starter tidlig med stort satsing på pedagogisk entreprenørskap i grunnopplæringen i Sel. Vi prioriterer klargjøring og markedsføring av næringstomter, og viderefører støtten til HubOtta.

Med vår nærhet til naturen, fjellene i Rondane med Heidals fine kulturlandskap og elva Sjoa, er turisme og reiseliv er svært viktig del av næringslivet i Sel. Vi viderefører avtalen med Nasjonalparkriket Reiseliv for nettopp å støtte det gode arbeidet som gjøres med blant annet markedsføring av Sel og hele Nord-Gudbrandsdal.

Landbruket er og svært viktig næring for oss i Sel. I budsjettet har vi opprettholdt midlene i kommunalt landbruksfond.

I samme møtet vedtok kommunestyret en revidering av tiltaksplan i Sel kommune sin næringsplan. Det er en næringsplan som synliggjør klare målsettinger for vårt bidrag til utviklingen av næringslivet i Sel. Med klare mål for å sikre dialog og møteplasser for og med lokale næringslivet, fremheving av ildsjeler og suksessbedrifter, være med å øke tilbudene i opplevelse- og aktivitetsnæringene.

Næringsutvikling er grunnlaget for mye av utviklingen for en kommune – det gir sysselsetting, befolkningsvekst, skatteinntekter og framtidstro. Vi vil på alle måter være med å legge til rette for økt vekst og velstand.

Næringslivet i Sel er mangfoldig og vi har stor tro på næringslivet i Sel.

Med vår beliggenhet, med verdiene vi har i vår kultur- og naturarv og med alle de dyktige næringslivslederne og medarbeiderne er det på ingen måte svart. Tvert i mot.

Med våre fortrinn vil det skje mye spennende utvikling de kommende årene.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags