-Forsvar yrkesfagene

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerStadig flere har de siste årene stilt seg bak en sterkere vektlegging av yrkesfagenes verdi for næringsutvikling og gode, offentlige tjenester. Til tross for dette er det yrkesfaglige tilbudet i den videregående skolen i Nord-Gudbrandsdalen smalere enn på 30 år. Nå står framfor en mulig nedlegging av ytterligere ett tilbud, Service og samferdsel, på Otta.

Fylkespolitikerne står midt oppe i dilemmaer der ulike målformuleringer ikke lar seg oppfylle samtidig. Færre elever og reduserte budsjetter er vanskelig å kombinere med økt satsing på yrkesfag og en desentralisert struktur. Da blir det gjerne til at de tilbudene med færrest søkere, plukkes ut av tilbudsvifta først. Ofte er dette tilbud i utkanten av fylket med færrest elever og der bredden i tilbudene i den videregående skolen allerede er mindre enn i Mjøs- området og på Hadeland. Selv når tilbudene utdanner til yrker og jobber som det regionale trenger og til bransjer i vekst. Selv om ungdommer som velger yrkesfag, med større sannsynlighet enn de som velger studiespesialiserende tilbud blir boende og stifter famille i vår region. Det er de siste årene tatt gode grep for å styrke interessen for yrkesfag. Kommuner som Skjåk, Vågå og Sel har økt det årlige inntaket av lærlinger. Det samme gjelder mange bedrifter innen reiseliv, transport og logistikk, bygg og anlegg og industri. Det satses på elevbedrifter i ungdomskolene, og skolene har styrket kontakten med lokalt arbeidsliv.

Opplæringskontorene gjør et viktig arbeid. Godt organiserte yrkesmesser gir ungdommen bedre grunnlag for sine utdannings- og yrkesvalg. Men vi må gjøre mer. Men kommunene og skolene må bruke enda mer ressurser på å framheve yrkesfagene i rådgivinga av ungdommene våre og i informasjonen til foreldrene. Vi må få inn igjen mer praktiske ferdigheter i grunnskolen. Alle kommunene må ta inn flere lærlinger - ikke ett år, men hvert år. Lokale og regionale næringsorganisasjoner, som Nasjonalparkriket Reiseliv og Nord-Gudbrandsdal næringsforening, må sammen med bedriftsledere bli tydeligere stemmer for prioritering av yrkesfaglige tilbud i den videregående skolen. Bedrifter som har lærlinger, må få et konkurransefortrinn ved kommunale innkjøp og ved tildeling av byggeoppdrag i kommunal regi. Ungdommer som velger yrkesfag, må heies fram. Elever og klasser som framhever seg skole-NM, må profileres som forbilder. Som i all politikk, det er hva vi faktisk gjør, ikke hva vi sier, som gjelder. Ja, det er år om anna svak søkning til yrkesfag i Nord-Gudbrandsdalen. Men det må nå vises politisk stahet og utøves et klokt skjønn fra fylkespolitikerne. Det må være stabilitet og forutsigbarhet i tilbudet skal elevene i ungdomsskolen ha tillit nok til yrkesfagene til at de velger denne veien å gå. En motkonjunktur-politikk i utdanningstilbudet krever at man står fast ved yrkesfagtilbudene, også når søkinga vipper under grensa for å videreføre tilbudet. Da viser man samtidig at vilje til å understøtte en region som utfordres av sentralisering og nedgang i ungdomskullene. Men alarmklokkene må samtidig mane politikere og næringslivet til forsterket innsats. For i siste instans handler dette om det skal være liv laga for Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule i det nye Innlandet fylkeskommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags