Sel kommune beroliget ingen i skolesaken

Av
DEL

LeserbrevMandag 29. april var det et åpent på Otta med tema "Otta som by- og regionsenter". Et av de annonserte temaene for møtet var «Ny Otta skole og ny Ottahall». Dette er et tema som opptar oss sterkt siden det berører barna våre direkte, og vi har vært bekymret etter at kommunestyret i Sel vedtok å legge Otta skole 1-7 på Elvebakken. Vi håpet derfor at vi på møtet skulle få se plantegninger og løsninger som kunne berolige oss litt. Etter møtet sitter vi igjen med, om mulig, en enda dårligere magefølelse enn vi hadde fra før.

I debatten fram mot kommunestyrets vedtak høsten 2017 ble det løftet fram flere problemstillinger knyttet til Elvebakken som skoletomt, blant annet størrelsen på tomten med tanke på uteareal, trafikkproblematikk og sikring mot elven. Mange mente at disse problemstillingene ikke var godt nok utredet før vedtaket ble fattet, men i behandlingen i kommunestyret ble vi forsikret om at det skulle bli funnet gode løsninger på disse problemstillingene.

Ingen av problemstillingene ble besvart på møtet. Presentasjonen om ny Otta skole dreide seg nesten utelukkende om skolebygningens funksjonalitet. Der arbeidet med ny hall tydeligvis er godt i gang med gode skisser og framdrift i prosjektet, har det skjedd lite eller ingenting i prosessen med ny skole. Det eneste vi fikk se var noen planskisser med forslag til løsninger for bussholdeplass der det ble tydelig presisert at det ennå ikke var landet på noen løsning.

Ordføreren sa i sin sluttreplikk at styringsgruppa hadde valgt å fokusere på byggets funksjonalitet og få dette på plass før de konsentrerte seg om uteområdene. Alle som fulgte med i debatten i forkant av kommunestyrets vedtak om ny Otta skole, vet at den mest betente problemstillingen var utearealet på Elvebakken-tomta. Da er det faktisk utrolig at kommunen i et åpent møte mer enn halvannet år etter vedtaket sier at de ennå ikke har begynt å se på en løsning for utearealet for en ny skole som etter planen skal stå ferdig til skolestart i 2021. Man har heller ennå ikke har landet på en løsning for bussholdeplass og parkering som legger premissene for resten av arealet på Elvebakken. Da lurer vi på om sannheten faktisk er den at man ikke klarer å finne en god løsning for buss, for parkering, for gang- og sykkelveg, og deretter en tilfredsstillende skolegård med det arealet man har tilgjengelig på Elvebakken? Men det finnes kanskje en enkel løsning på dette? Ordføreren avsluttet møtet med å fortelle om erfaringer fra skoler de hadde besøkt nå i planleggingsfasen, og noe han trakk fram var at elevene på den nye skolen i Bismo i Skjåk helst ville sitte på benker inntil skoleveggen selv om de hadde et stort og flott uteområde å boltre seg på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags