Valg i Sel - et verdivalg!

Av
DEL

LeserbrevUnder tittelen «Valg i Sel.», kommer fire damer, som påberoper seg å se på valgkampen fra sidelinjen, med betraktninger omkring valget i Sel som et verdivalg.
Som listekandidat for Sel Arbeiderparti kan jeg ikke påberope meg å kommentere fra sidelinje, men jeg våger meg likevel utpå med en kommentar.
Alle valg i demokratiske samfunn dreier seg om verdivalg. I Sel har valget, i store deler av tiden, Sel har vært en selvstendig kommune, bestått i å hegne om gode fellesskapsløsninger, derfor har kommunen stort sett vert styrt av et sosialdemokratisk flertall. For det meste har det politiske klimaet i kommunen vært rolig. – Inntil 2017, da vedtok kommunestyret å bygge ny skole for 1. – 7. trin på Elvebakken, og å bygge om Nyhusom skole til en stor sentrumsbarnehage. Vedtaket ble støttet av Arbeiderpartiet, SV og Høgre, Senterpartiet og MDG stemte mot. Dette må vel kalles en avgjørelse bygget på demokratiske verdier. På tross av dette har vedtaket ført til mye støy, med utgangspunkt i mindretallet.
Ordførerkandidatdebatten på Shelltomta lørdag 31.08 ga oss et rimelig klart bilde av hvilke verdier vi har å velge mellom;
Fremskrittspartiet og Høgre, som sitter i regjering og «strøyper» de statlige overføringene til kommunesektoren, samtidig som de vil redusere/fjerne den kommunale eiendomsskatten. Dette gjør de blant annet for å bane veg for private aktører, hvis hovedmotiv ikke er velferd, men å tjene penger.
Senterpartiet ønsker, å gjøre om på skole- og barnehagevedtaket fra 2017. Konsekvenser av dette var de uklare på, men de må regne med å støtte seg på høgresiden for å få til dette, en høgreside som stemte for dagens vedtak. Nye utredninger må til. Bort sett fra skole/barnehage er det lite som skiller partiet fra andre kommunepartier.
Arbeiderpartiet og SV var begge klare på hvorfor endring i skole/barnehagestruktur er nødvendig, og hvorfor det haster. Den demografiske utviklingen i kommunen krever økt satsing på eldreomsorg, derfor må driftskostnadene innen skole og barnehage ned. Dette er også fundamentet i utredningen fra kommuneadministrasjonen, som var bakgrunn for utbyggingsvedtaket fra 2017.
Dessverre stilte ikke Miljøpartiet De Grønne i debatten, så de velger jeg å ikke ta med, men de har nasjonalt deffinert seg å tilhøre den blå siden
Det politiske bildet i Sel er altså nyanser av blått, grønt, og nyanser av rødt.
Damene på sidelinjen ønsker andre farger til å styre i Sel, -med en slik konklusjon; er de da på sidelinjen?
Med utgangspunkt i ordførerkandidatdebatten, og i at valget i Sel er et verdivalg, ser jeg ingen grunn til å ønske andre farger en rødt til å styre Sel Kommune, et styre der fellesskapets løsninger går foran private løsninger.
Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags