Trygghet for akutt helsehjelp i norddalen

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevAmbulanseforbundet i fagforeningen Delta snakker for tiden mye om responstid, og de har fått med seg Ap og Sp i kravet om å innføre lovfestet responstid for ambulansetjenesten. Dette er bra, men de kommer ikke med forslag til hvordan dette kravet kan innfris. Responstid er tiden som går fra ambulansen får tildelt et oppdrag, altså fra det piper i radioen til ambulansearbeideren, til ambulansen er fremme hos pasienten. Fokuset på responstid ligger hovedsakelig på de akutte oppdragene, de oppdragene hvor ambulansen rykker ut med blålys. I dag er denne responstiden anbefalt til 25 minutter for distriktene.

Oppdragene tildeles ambulansene fra akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), for Innlandet er denne lokalisert på Gjøvik. Her tar de imot nødtelefoner på 113 og de tar imot bestillinger av ambulansetransport. AMK bemannes av sykepleiere og ambulansearbeidere. For å jobbe på AMK må man gjennom intern kursing og opplæring. Hastegraden på oppdragene bestemmes av sykepleier som svarer nødtelefonen, eller av helsepersonellet som ringer inn dersom det bestilles et oppdrag.

Ambulansene i Innlandet transporterer pasienter til sykehusene på Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum og Tynset. Stasjonene lengst nord i distriktet transporterer av og til også pasienter til Trondheim, Molde og Ålesund. Det er helt vanlig at et ambulanseoppdrag i Nord-Gudbrandsdalen tar minimum 5-6 timer fra ambulansen får oppdraget til den er tilbake på stasjonen. Dette kan skape store utfordringer i forhold til å ivareta beredskapen i norddalen.

Nesten uansett hvor mange ambulanseressurser det finnes i et område vil man kunne oppleve at alle er ute på oppdrag samtidig dersom det ikke er fornuftig styring av ressursene. Dersom alle ambulansene er ute på oppdrag samtidig, vil det nødvendigvis føre til lengre responstid hvis det oppstår en ny hendelse som trenger akutt utrykning. Å stille krav til responstid innebærer altså mer enn å bare se på antall ressurser. Det handler også om kompetanse i forhold til flåtestyring (forflytting og bruk av ambulansene) hos personellet på AMK. Det er ikke alle oppdrag som er akutte, så noen oppdrag må derfor kunne vente for å opprettholde beredskapen.

At ambulansene er ute av distriktet i mange timer pr oppdrag gjør det nesten umulig å sammenligne denne tjenesten med brannvesenet. Brannvesenet er til enhver tid tilgjengelige innenfor kommunens grenser. Dette er en fordel i forhold til responstid og selvsagt en enorm trygghet for innbyggerne.

Effektiv bruk av alle ambulansene i distriktet, god flåtestyring døgnet rundt, samt styrking av lokalmedisinsk senter (LMS) på Otta er en måte å kunne opprettholde beredskap og anbefalt responstid. Ved at flere pasienter kan få undersøkelse og behandling på LMS unngår man lange transporter til sykehus, og dermed kommer ambulansene raskere tilbake til sine stasjoner. Observasjonssenger i tilknytning til legevakt, økt antall akutte døgnplasser på sengeposten og utvidet tilbud om røntgen og prøvetaking vil gjøre mulighetene for behandling større. Samtidig må kompetansen på personellet utvides slik at de kan behandle et større spekter av sykdomstilfeller.

I tillegg vil selvsagt videreføring av mobilt prehospitalt team være en viktig faktor. Å ha en ressurs som kan rykke ut både med og uten lege, for å behandle og samtidig vurdere behovet for transport videre, er utvilsomt en viktig faktor for å ivareta en god ambulanseberedskap i Nord- Gudbrandsdalen.

Sel Høyre vil jobbe for at det skal være trygt å bo i distriktet. Vi vil jobbe for helsetjenester preget av kvalitet og kompetanse, og vi vil jobbe for en utbygging av LMS preget av et bredt og godt tjenestetilbud. Sel Høyre vil jobbe for en videreføring av mobilt prehospitalt team som en tilleggsressurs til dagens ambulanser. Vi vil også stille krav til Sykehuset Innlandet og Prehospitale tjenester om en mer effektiv flåtestyring for å få ned responstiden og dermed sikre innbyggerne rask hjelp når de har behov for det. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags