Innlandet, se mot vest!

Ordfører: I Sel, Dag Erik Pryhn.

Ordfører: I Sel, Dag Erik Pryhn.

Av
DEL

LeserbrevInnlandet fylkeskommune må bli mer enn summen av Hedmark og Oppland. En ny politisk og administrativ inndeling gir oss en historisk mulighet å koble det indre Østlandet tettere opp mot et ekspansivt næringsliv og kommunene i vest. Nord-Gudbrandsdalen står klar til å være megler og brohode for politisk og næringsmessig samarbeid.

Norddølen har historiske forbindelser til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Martnasfolk tok turen begge veier for å kjøpe og selge livdyr. Da de første turistene meldte seg ble det etablert samarbeid mellom turistverter og utbygginga av veinettet ble forsert. I nyere tid er reiselivsutviklinga på Bjorli og Grotli i hovedsak et resultat av samhandlinga med Nord- Vestlandet. I Skjåk har vestnorsk kapital investert i industriutvikling. Den imponerende ekspansjonen til Ottadalen Mølle er i stor grad basert på et marked vest for Strynefjellet. Passasjerer på Dovrebanen kommer fra og reiser til Vestlandet. Grensekommunene Lesja og Skjåk har hatt en strategi for samarbeid vestover. Det regionale samarbeidet i Nord-Gudbrandsdalen har gradvis styrket kontakten med naboregionene i vest, først og fremst på samferdselsområdet. Men mulighetene er langt større. Nå er tida inne for å ta sats. Skal dette få den nødvendige kraften og oppnå oppmerksomhet på nasjonalt nivå, må Innlandet fylkeskommune koble seg på.Mulighetene for samarbeid med gjensidig nytteverdi står i kø. Jeg vil utheve tre politikkområder.

Riksvei 15 Otta – Måløy og E 136 Dombås – Ålesund forbinder Østlandet med havet i vest Regjeringa varsler at man i neste Nasjonal transportplan vil se lengre strekninger samlet og øke vektlegginga av utvidete bo-, arbeidsmarkeds- og næringsregioner. Innlandet fylkeskommune må sammen med fylkeskonmunene i vest etablere et forpliktende samarbeid om en helhetlig oppgradering av begge riksveiene i kombinasjon med E6.

Raumabanen lever på nåde. Manglende regularitet og lønnsomhet har stoppet all godstransport, stikk i strid med Stortingets ambisjoner om mer gods fra vei til jernbane. Raumabanen må oppgraderes, viss ikke vil alternativet i det lange løp være avvikling. Sogn og Fjordane har stor interesse av E6 og Dovrebanen. De ser, og ønsker, en utvikling der flere vil reise til og fra eget fylke i en kombinasjon buss og tog. Skal dette lykkes må vi få flere avganger på Dovrebanen og en utbygging av Otta stasjon og Otta skysstasjon. Fylkeskommunene må sammen fronte en felles samferdselspolitikk inn mot regjeringa og Stortinget. Reiseliv og opplevelsesnæringer vokser. Kombinasjonen levende bygder med et attraktivt kulturlandskap, Nord-Europas flotteste høyfjell og verdensarv-fjordene i vest har muligheter til å tiltrekke seg langt flere betalingsvillige besøkende fra hele verden. I dag er markedsføringa og produktutviklinga stykkevis og delt. Fylkeskommunene må innta førersete og ta initiativ overfor næringslivet og kommunene. Sogn og Fjordane og søre Sunnmøre har en imponerende klynge av industribedrifter og forsknings- og utviklingsmiljøer. Nord-Gudbrandsdalen har ren energi, råstoff i jord- og skogbruket, etablerte industrikulturer i Skjåk og Sel og større nærhet til arbeidskraft og markeder på Østlandet og Nord-Europa. NTNU er til stede på Gjøvik og i Ålesund. Det grønne skiftet vil endre spillereglene og rammebetingelsene.

Et strategisk samarbeid mellom utdannings- og forskningsmiljøer, næringslivet og offentlig sektor vil kunne utløse etableringer og arbeidsplasser i aksen Mjøsa – Nord-Gudbrandsdalen – Nord-Vestlandet. Fokuset fra politisk ledelse i begge fylkeskommunene på «Mjøsbyen» og samhandlinga med Oslo-regionen må vektes og breddes ut med en strategisk og helhetlig tilnærming til Nord- Vestlandet. Ikke fordi det skal være et håndslag til gudbrandsdølen. Men fordi det vil underbygge ambisjonen om å bygge et sterkt og attraktivt Innlandet som kan ta en posisjon som reflekterer hvor vi ligger og hva vi er – midt mellom Oslo-regionen, Nord-Vestlandet og Trøndelag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags