Christian og Vibeke har inntatt vertskapsrollen på Høvringen handel- likte området så godt at de kom tilbake

Av

Det nye vertskapet er Christian Eilefsen og Vibeke Repstad som flyttet fra Bø i Telemark til Høvringen.