Butikkar hjelp kvarandre i ei vanskeleg tid:- Vi er alle avhengige av eit levande sentrum

Vekene etter 12. mars har vore dei vanskelegaste i Lugumstugu si butikkhistorie. Dei tilsette er permittert, handelen har uteblitt og opningstidene er langt frå det dei vanlegvis plar. Nå trør daglegvarebutikkane i sentrum til for å hjelpe Lugumstugu.