8. mars. Den internasjonale kvinnedagen med sin historie om valgrett og deltakelse i demokratiske prosesser for kvinner nærmer seg. Likevel - merkedagene blekner våren 2022. Mot den 24. februar, da Vladimir Putin startet en ny krig i Europa.

«I forbindelse med markeringen av den internasjonale kvinnedagen samlet en stor mengde kvinner seg i Petrograd for å demonstrere for «brød og fred» i 1917. Med denne fredelige markeringen som utgangspunkt demonstrerte befolkningen i flere dager, og situasjonen eskalerte til februarrevolusjonen.» (Wikipedia)

Skal man håpe på en gjentakelse der det russiske folk vender seg mot sin leder i dag? Lenge før den 24. februar har vi i Kvinnenettverket Nord-Gudbrandsdalen laget klistremerker som deles ut på skolene tirsdag den 8. mars for å få fokus på demokrati og deltakelse: «Bruk stemma di». Voksen eller ung; still deg spørsmålet: Når har du brukt stemmen din sist?

Bruk stemmen din for likestilling, for fred, for rettferd, for dine interesser. Om litt over ett år er det kommunevalg. Bidra med å bli en representant for andre i lokaldemokratiet og forme framtiden til bygdene. Vi håper at flere kvinner blir politiske representanter, blant annet for oss kvinner som bor i Nord-Gudbrandsdalen.

For attraktive bygder trengs ikke bare en sunn økonomi, det trengs engasjerte innbyggere, motiverte folkevalgte og våkne administrasjoner. Når en søknad om støtte fra et kvinnenettverk til postmottakene til kommunene i Dovre, Lom, Skjåk og Vågå forblir ubesvart (!) i flere måneder, til tross for gjentatte henvendelser, da sier det noe om hvor gode eller dårlige vi er til å legge tilrette for lokalt engasjement. Jeg skulle ønske mitt innlegg handlet hovedsaklig om det, men verden ble brått snudd på hodet:

Den 8. mars 2022 markerer vi i år med å dele, initiiere og invitere til samlinger for fred. Vi oppfordrer innbyggerne og kommunene til å gå på gata for fred på søndag kveld, den 13.3., kl 19. I Vågå er det kveldsmesse i kyrkja kl 18. Vi er priviligerte som kan demonstrere mot krigen uten å bli arrestert. Vi kan gjøre mer enn å bytte profilbilde på facebook. Vi kan samles og gi også barn og unge en trygghet med å stå sammen, en mulighet til å snakke om det uforståelige som skjer. Vi kan vise lederne at vi ønsker fred, samtaler, forhandlinger, våpenhvile også i en håpløs situasjon. Vi kan oppfordre norske politikere, våre representanter, til å gjøre mer for å leve opp til Norges omdømme som fredsnasjon.

Jeg bruker stemmen min i dag. Som leder av et lite kvinnenettverk hever jeg min stemme og be dere å stå opp og demonstrere for fred i Europa. At kvinnedagen i 2022 er starten av en fredsbevegelse som får slutten på galskapen. Mindre mål skal kvinne ikke sette seg når kvinne hever sin stemme.