Brannsjefen slutter – kommunen ser på muligheten for samarbeid med andre

Sel kommune vil se på samarbeid med andre kommuner når det kommer til brannberedskapen, forteller kommunedirektør Ola Helstad.