Det brenner i et sauefjøs med flere hundre dyr i Vågå, nord for Klones.

Noen dyr er hentet ut, men fjøset er overtent.

Det melder politiet i Innlandet klokka 12.30 lørdag.

Alle nødetater er framme på stedet, brannvesenet jobber med slukking.

Det er ikke fare for spredning til andre bygg eller vegetasjon.