Biblioteket utvidar tilbodet- tek i bruk nytt rom

Lokala der Norddalsarkivet heldt hus blir nå pussa opp. – Dei står nå berre ubrukt så da kasta vi oss rundt, smiler Gro Dybvik ved Vågå Bibliotek. Vågå Sp rosar tiltaket og ønskjer at politikarane skal støtte opp rundt tanken om at dette kan bli ein møteplass for ungdom.