Ber om oversikt på skular som praktiserer fire dagars skuleveke

Fylkesmannen Innlandet har på oppdrag frå Stortinget fått i oppgåve å skaffe ei oversikt over kva kommunar i Innlandet som praktiserer firedagars veke for elevar på småskuletrinnet.