Ber om fullmakt til å innføre strakstiltak for Gjendefisken

Kvaliteten på Gjendefisken var ikkje lik seg i fjor. Nå er fjellstyre klar til å setja i verk strakstiltak midt i sesongen dersom det skulle vise seg at situasjonen er den same i år