Jeg var lenge svært usikker på hva jeg skulle mene om dette. Skal vi beholde Innlandet eller gå for en deling slik at vi blir Hedmark og Oppland igjen? Etter mye lesing, grubling og tenking, samtaler og uttalelser fra kjente og ukjente osv har jeg falt ned på en konklusjon.

Jeg ønsker splitting av Innlandet. Så ja, jeg var én av de 8 i Vågå kommunestyre som stemte for å dele, mot 9 stemmer. Dette står jeg fullt og helt inne for.

Det er 10 færre kommuner som er representert på fylkestinget i dag, sammenlignet med forrige periode. Eksempel Vågå, Sel, Dovre, Sør-Fron, Gausdal, Øyer osv har ingen (!) representanter. Ingen!

Til sammenligning har Kongsvinger 4 representanter, Ringsaker & Hamar til sammen 6, Stange har 5, Tynset og Tolga har 3 hver osv.

33 representanter fra Hedmark og 37 fra Oppland ble redusert til 57 for Innlandet. 13 færre representanter for et like stort område.

Kunnskap og nærhet til alle kommuner samt lokale forhold i fylket er viktig for de som tar avgjørelsene. Dette blir jo svekket når færre kommuner er representert, med mindre påvirkning og et svakere demokrati.

Sentraliseringa mot Hamar har jo for lengst begynt. Det er sagt at Innlandet har færre ansatte fra gamle Oppland enn ansatte pr i dag som er bosatte i Viken (Minnesund og sørover) Er ikke dette en sentralisering av administrasjon så vet ikke jeg…

Jeg har snakket med en ansatt i den videregående skolen. Det har det vært noen diskusjoner på arbeidsplassen om hva som hadde blitt bedre med Innlandet. Svaret var ingenting. Der var stemninga helt tydelig for deling. Jeg mener at de som er tett på skolene våre også skal ha en stemme og bli hørt.

En annen oppgave til Innlandet er tannhelse. Jeg tviler på om tennene våre faller ut dersom vi går tilbake og blir selvstendige i et nytt Oppland. Innlandet har jo selv sagt at kvalitet og tilgang til tjenestene ikke blir svekket ved en deling.

Jeg tror det er veldig naivt å tro at vi får mere å rutte med ute i distriktene dersom vi forblir i Innlandet, i forhold til om det blir delt til Hedmark og Oppland.

Vil Innlandet få tilført mer penger? Ja selvfølgelig, når antall innbyggere og «kvadratmeter» øker så sier dette seg selv. Det hadde også vært svært tvilsomt at eks. vi i Norddalen hadde fått mye mer å rutte med dersom Innlandet hadde blitt enda større. Vi får vel uansett tildelt midler etter antall hoder og areal, enten vi er i Innlandet eller blir Oppland.

I Danmark har ikke kommunesammenslåinga blitt stor suksess, uten nødvendigvis direkte sammenligning. Der ble det slått sammen til fem amt. De har ikke spart noen ting. De ble kvitt noen folkevalgte men fikk mange flere byråkrater og det ble dyrere. Det som skulle bli en økonomisk gevinst er lik null selv etter ti år. Større kommuner skulle føre til mer rasjonell drift. Det har skjedd på enkelte områder, men samlet sett er det ingen reformgevinster å spore.

København og byer over 20.000 innbyggere har fått en vekst, mens alle andre steder har opplevd stillstand eller tilbakegang. Dette er skremmende konsekvenser av sentralisering!

Alt som blir sentralisert og flyttet lengre fra oss er jo både direkte og indirekte med på å utarme distriktene. Lokaldemokratiet blir i prinsippet svekket når alt blir styrt lengre unna, selv om enkelte ikke mener dette. Det som var utkanter i Oppland blir dette i enda sterkere grad i Innlandet.

Vil det koste å dele? Ja, selvsagt. Men det vil også fortsette å koste å bygge videre på Innlandet. Ikke minst fylkeshuset til 350 millioner (!!) som er planlagt på Hamar.

Finansministeren og regjeringen har jo gitt sterke signaler (løfter) på at deling av fylket vil dekkes mye av staten. Det er også sagt at mange av investeringene som er gjort på Innlandet vil jo også kunne nyttes videre ved en deling av fylkene.

Det er jo ingen skam å snu, dersom det er til det beste for oss.

Når systemet blir større så blir vi mennesker mindre.