Barnehage og skolestrukturen i Sel

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg må si at jeg ble meget forundret over oppslaget om skolestrkturen, og at det var Elvebakken som stod i fokus for ny skole 1 – 7.

Administrasjonen fikk i oppgave å utrede Nyhusom av den politiske ledelsen i Sel. Mandatet var vel at skole på Nyhusom skulle utredes, og ikke noe annet.

Etter å ha hørt på kommunalsjefen for oppvekst, er jeg usikker på om at alt er kommet på bordet angående Elvebakken. Det forundrer meg at ikke alt er tatt med, og at det i dette alternativet kan være kostnader som ikke er med og som faktisk er skjulte.

Elvebakken har et støyproblem, det har det vært sagt tidligere, og det er snakket om støyskjermer både mot Skansenveien og E6, lyd bærer godt over vann. Da er jeg redd at støyskjermer skjemmer ut hele prosjektet, og det er ikke til barnas beste som det så fint er sagt i mange sammenhenger. Det er også problemer med trafikken, ÅDT (årsdøgnstrarfikk) er mye høyere på Elvebakken enn på Nyhusom. Ved en evt. skole, er jeg redd at mye av arealet til Elvebakkentomta går med til trafikksikring og busslommer og parkering, da må man kjøpe plass av Smidesang, og det er heller ikke billig. Det var ikke med i kostnadsoverslaget for Elvebakken. Det er heller ikke med kostnader til grunnarbeidene som flytting av trafoer, vann og kloakk etc etc. Det er for mange usikkerhetsmomenter i forhold til skole på Nyhusom, og ikke minst kostnader som ingen pr i dag kan svare på. Alt dette må kommunen betale selv, da dette er en kommunal vei.

Elvebakken blir i realiteten en skole 1 – 10, da området blir liggende veldig nært ungdomsskolen. Det er også forskning som sier at det er mer mobbing ved skoler 1 – 10 enn mindre enheter. Jeg håper at mobbing blir tatt på alvor i Sel, og ikke går for en linje som kan generere til mer og utstrakt mobbing, det er ingen tjent med. I tillegg må man også huske på at de minste barna som skal begynne på skolen ikke har fylt 6 år, de er små, det må man huske på.

På Nyhusom slipper man de kostnadene, skal noe gjøres med veien, er det fylket som har ansvaret for Selsvegen, og står ansvarlig for den. Det er mye mindre ÅDT på Selsvegen, og dermed også mye mindre støy. Utearealet på Nyhusom er et eldorado for barna, og som alle vet, og forskningen sier at fysisk aktivitet genererer til mer læring for barna. Det må man ha i tankene når man skal stemme over saken i kommunestyret. Og man må huske på i 2014 var det et enstemmig vedtak i kommunestyret for skole 1 – 7 på Nyhusom. Hvordan man har kommet til noe annet er uforståelig.

Når det gjelder barnehage, er en utvidelse på Selsverket bra, det er god plass og en fin naturtomt som styrker motorikken til barna. En sentrumsbarnehage er bra, men det skal godt gjøres å finne en egnet tomt, det er noe man eventuelt må se på. Ved en eventuell stor barnehage på Nyhusom, vil det ikke bli slik at alle barna kan være ute på samme tid. Selv om man organiserer i grupper, blir det organisasjonsproblem. En barnehage som er dimensjonert for 156 barn er stor også i landsmålestokk, de yngste barna er kanskje 9 mnd når de skal i barnehagen for første gang. Det kan faktisk virke skremmende på de minste med så store konsentrasjoner, de kan bli stresset, det har det også vært forskning på. Stressede barn er ikke bra for deres psykiske helse. Det er bedre å være føre var å unngå det. Det gjelder at hver enkelt barn blir sett som det lille menneske det er. Hvis man ikke tar vare på de små, kan de senere få problemer i livet, og det er ingen tjent med. Psykiske problemer blant barn og unge i dag er større enn det var tidligere, og man skal trå varsomt i alle disse tilfellene. Det handler om kostnader dette også. Man kan ikke overse noen, hverken barnehagebarn eller skolebarn.

Det beste alternativet for barna er skole på Nyhusom!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags