Avviklet en måned tidligere enn planlagt: – Nåløyet blir trangere

På grunn av utfordringer med bemanningen er DPS Lillehammer, Otta (Bredebygden) avviklet en måned tidligere enn planlagt. – Døgntilbudet er borte før både FACT-team eller de lovede pasientstyrte sengene på NGLMS er oppe og går, sier Lene Skaugen.