Avslag på motorferdsel på barmark i Rondane

En person har søk Rondane- Dovre nasjonalparkstyre om tillatelse til bruk av elektrisk skuter på vegen fra Spranghaugen til turisthytta Rondvassbu i Rondane nasjonalpark.