Åtte lokale produsenter skal hjelpe til i det videre arbeidet for å etablere Gudbrandsdal Slakteri

En gruppe av åtte lokale produsenter er opprettet for å hjelpe til i det videre arbeidet med etablering av Gudbrandsdal Slakteri. Produsentgruppa skal bistå som ressurser og samtalepart for arbeidsgruppa og Gudbrandsdal Slakteri AS.