Arrangerer temakveld om velferdsteknologi:- Vi vil synleggjere kva for moglegheiter som finst

Vågå kommune og rådet for eldre og funksjonshemma i Vågå samarbeider om å arrangere ein temakveld 4. november der tema er velferdsteknologi.