Arbeidsgruppa for etablering av Gudbrandsdal Slakteri: Inviterer over 1.000 produsenter med

- Om få dager har vi oversikt over hvor stort slakteri vi må etablere.