Arbeidet med nytt slakteri: - I løpet av september må vi vurdere om alle alternativene skal være med videre

Før ferien gikk styret i Gudbrandsdal slakteri og produsentgruppa for nytt slakteri ut og etterlyste industribygg i nord- og midtdalen som kunne egne seg som slakteribygg.