Gjenoppbyggingsarbeidet etter brannen på Sel sjukeheim i 2019 er i rute.

– Det er gledelig å kunne dele positive meldinger. Det ser bra ut, uttaler kommunedirektør Solveig Nymoen.

Kommunedirektøren orienterte nylig Sel formannskap om at prosjektlederen for gjenoppbyggingsarbeidet melder at alt er i rute.

Norddalen har tidligere omtalt at Sel sjukeheim etter planen skal være ferdig i juni.