Åpner tannklinikkene

Illustrasjonsfoto: Arkiv

Illustrasjonsfoto: Arkiv

Innlandet fylkeskommune planlegger en gradvis åpning av sine 41 tannklinikker, fra og med 27. april.

DEL

Bakgrunnen er at Helsedirektoratet ønsker at tannklinikkene skal utvide sitt tilbud utover ren akuttbehandling, slik det har vært en stund.

Antatt friske pasienter skal kunne behandles ved alle tannklinikkene.

Det som vil være styrende for hvem og hvor mange som kan få behandling er hvordan arbeidet på tannklinikken organiseres, gjennomføring av smittevernsrutiner og tilgang på smittevernutstyr.

Tannhelsetjenesten skal prioritere pasienter som trenger akutt behandling, behandling og oppfølgning av pasienter med spesielle behov, samt pasienter med underliggende sykdom som kan bli alvorlig syke som følge av infeksjoner. Dette understrekes av Helsedirektoratet. Pasienter med kjent risiko for oral sykdom må også prioriteres.


Artikkeltags