Åpner opp for besøk på institusjoner – med spesielle forholdsregler

Nå er restriksjonene knyttet til besøk på Sel sjukeheim, Selsro bo- og aktivitetssenter og Heidalstun bo- og servicesenter endret. Det samme gjelder Vågåheimen.