Åpner for vanlig fastlegedrift ved Otta legekontor – men med en del endringer

Mandag 23. mars åpner Otta legekontor for vanlig fastlegedrift igjen. – Vi ønsker at de som har oppsatt time skal komme til timene sine.