– Åpenbar fare for å miste rekrutteringa

De IKT-ansvarlige i kommunene i Nord-Gudbrandsdal frykter konsekvensene hvis regionen ikke har en IKT-linje, og særlig hva det vil bety for rekrutteringen.