Det skapte kraftige reaksjoner i fjor da det ble klart at linjen for Salg, service og reiseliv (SSR) ikke kom til å bli lyst ut pga. lave søkertall. En linje som har stor betydning for en region som Nord-Gudbrandsdalen med våre mange reiselivsbedrifter. Det gleder meg derfor stort at Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe går inn for at linjen lyses ut igjen, på tross av fylkeskommunedirektørens innstilling.

Det har blitt jobbet godt politisk for å få denne linjen tilbake på Otta siden forrige runde hvor man valgte å ikke lyse den ut. Distriktet vårt sliter med befolkningsnedgang, og det å bevare de utdanningstilbudene vårt lokale næringsliv er avhengige av, blir helt avgjørende. Flere bedrifter sliter med å få tak i fagfolk, noe jeg selv fikk høre da Rune Støstad og jeg var på en runde med bedriftsbesøk i distriktet vårt nylig. Det er svært viktig for regionen å utdanne framtidas fagarbeidere. Bedriftene våre trenger dem.

I Arbeiderpartiet vil vi ha en «Innlandsmodell» for yrkesfagene, der de videregående skolene i distriktene får anledning til å tenke annerledes for å tilpasse utdanningen til behovet i regionen. Enten ved å organisere yrkesopplæringen mer fleksibelt, og ikke være bundet til først 2 år i skole og deretter 2 år i lære. Eller ved å se på fellesklasser, der elevene har fellesfagene sammen på tvers av utdanningsvalgene – men har programfagene hver for seg, for eksempel ute i bedrifter. Flere bedrifter etterlyser også en ordning som dette.

I et leserinnlegg i GD 29.04.22 skrev jeg at det er viktig å få på plass løsninger og alternative modeller som ivaretar behovet, samt at dette haster. Med bakgrunn i dette jobber vi nå om dagen med å samle representanter fra både nord- og midt-dalen for å drøfte hvordan vi sammen kan finne helhetlige løsninger innen utdanning for våre regioner. Vi må våge å ta disse diskusjonene nå om vi ønsker å sitte i førersetet.