– Det blir litt spesielt når ein skal starte sjølv, men eg likar å springe mot klokka. Eg gjer det mykje elles også, og likar å ha eit mål om å springe fortare og fortare, fortel Aina Josten Olderløkken.

I «Run Forest Run» sprang Olderløkken 5 km i klassa for damer mellom 35 og 39 år. Om eigen innsats under løpet seier ho dette:

– Eg er tilfreds, men eg kunne gjerne sprunge litt fortare. Ein må prøve å teste seg sjølv. Eg hadde ikkje forventa eit slik resultat når ein veit kor mange som deltek på 5 km på damesida.

– Mange fine stiar

Løypa Olderløkken sprang under løpet gjekk frå idrettsplassen på Lalm og sørover forbi Kvennberget og opp igjen til idrettsplassen. Ho er ute å spring fleire gonger i veka. Den siste tida, når treningssenteret på Otta har vore stengt, har det ofte blitt ein tur kvar dag.

– Det er mange fine stiar i området. Eg likar best å springe i terreng og på grus, og det er mange gode, fine vegar her. Når ein spring på stiar får ein testa seg sjølv litt, og det er hardt for føtene å springe på asfalt.

Ho blir motivert av treningsgleda.

– Eg er glad i å trene, og blir motivert av treningsgleda og følelsen etterpå. Meistringsfølelsen av å kanskje greie å forbetre seg. Også har eg kanskje bitte litt konkurranseinstinkt. Eg likar ikkje å tape.

Men kva er eigentleg eit virtuelt løp?

Virtuelle løp er at dei arrangerer løp der alle spring kvar for seg, slik at ein får gjennomført løp for alle sjølv om ein ikkje kan møtast fysisk slik som nå på grunn av koronapandemien.

– Det går føre seg ved at ein registrerer seg og melder seg på som til vanlege løp. Så legg ein sitt eiget løp med utgangspunkt i kva målet er. Slik som nå der det skulle vere i skogterreng. Når ein har sprunge ferdig er det å loggføre og sende inn resultatet. Så blir resultatlista oppdatert ettersom resultata kjem inn, forklarar Olderløkken.

«Run Forest Run» var arrangert av Runner's World Challenge. På si nettside skriv dei at virtuelle løp kan gjennomførast kvar som helst og i den farten du vil.

Løp 17. mai

Dette var fyrste gongen Olderløkken har vore med på virtuelt løp, men ho fortel at ho skal delta i fleire i tida som kjem.

– Runner's World skal arrangere fleire, og eg skal vere med på «17. maraton» som blir arrangert av Oslo Maraton.

Denne våren og sommaren var ho eigentleg påmeldt for 10 for Grete, 10 km Sentrumsløpet og hadde planar om å delta på 10 km Fjellmaraton.

– Nå er alt flytta til omtrent same tid, så det er mange løp som krasjar.