- Som bilist kan man selv gjøre mye for å redusere risikoen for å bli innblandet i en viltulykke, sier rådgiver i NAF, Jan Harry Svendsen.

Over 8.000 dyr omkommer i viltulykker på norske veier årlig.

Spesielt i distriktene er bekymringen for å møte på vilt stor, viser undersøkelser NAF har gjort. Ofte skjer viltulykker ved solnedgang eller i skumringen. Nå på vinteren er faren spesielt stor.

Redusere hastigheten

- Det er mye bilistene selv kan gjøre for å redusere faren for viltpåkjørsler. Bare ved å redusere hastigheten med ti kilometer i timen halverer man faren for en ulykke, sier Svendsen.

Han sier at det er viktig å følge skiltene og å redusere farten når man kjører inn i et område der det er skiltet for fare for påkjørsel av vilt.

- Disse skiltene er satt opp der det er dyretråkk og der det er økt fare for å treffe vilt. For bilister bør disse skiltene føre til at man reduserer farten. Dyr kommer fort og litt lavere hastighet kan være sikkerhetsmarginen man trenger for å unngå en påkjørsel. Husk også på at spesielt hjortevilt ofte beveger seg i flokk. Kommer det ett dyr er sjansen stor for at det kommer flere, sier Svendsen.

Råd

Rådgivere råder bilister til å følge godt med på veiens sideterreng, bevege blikket og se langt frem. Bilister anbefales også å dempe lysstyrken på de mange skjermene som er i moderne biler.

Om man skulle være så uheldig å kjøre på et dyr er det viktig å markere stedet og varsle politiet på 02800.

Bilister bes om å være varsomme med hvor de stopper etter en påkjørsel.

- Pass på din egen sikkerhet. Stopp slik at du ikke er til hinder for annen trafikk og bruk refleksvest. Om bilen ikke er kjørbar er det viktig at du markerer ulykkesstedet ved å sette ut en varseltrekant og at du kommer deg bort fra bilen, advarer NAF-rådgiveren.