70 millionar til næringslivet i Vågå- på topp i Gudbrandsdalen

Dei siste fem åra har næringslivet i Vågå fått rundt 70 millionar kroner i tilskot og lån frå Innovasjon Norge.