50 skogbrukere legger turen innom Heidal:- Dette er et stort arrangement i vår målestokk

Kabelkrandrift i Heidal er en av programpostene når lokale skogeierlag og Glommen Mjøsen Skog arrangerer fagdager for skogeiere/-brukere i Nord-Gudbrandsdalen.